Studie provedené v posledních desetiletích ukázaly, že vzdělávání v raném dětství má zásadní význam pro rozvoj dětí. Děti, které projdou v předškolním věku kvalitní přípravou, dosahují daleko lepších výsledků na základní škole.

U nás usilujeme nejen o to, aby dítě umělo pouze základní dovednosti, ale navíc bylo otevřené kritickému myšlení. Kromě toho díky naším hudebním třídám a józe rozvíjíme hudební cítění, sportovního ducha a duševní rovnováhu dítěte.